Guntra Kuzmina-Jukna, muzike i školuotuoja
Guntra Kuzmina-Jukna, muzike i školuotuoja
  • BOŅUKS 2017

Guntrai Kuzminai 2017. gads bija nozīmīgs – decembrī ir nācis klajā Guntras Kuzminas dziesmu krājums “Sirdsgunteņa”, kurā apkopotas 40 Guntras oriģinālkompozīcijas ar latgaliešu autoru dziesmu vārdiem un latgaliešu tautasdziesmu apdares, un ilgi gaidītais Guntras vadītās Rēzeknes novada vokālās studijas “Skonai” bērnu latgaliešu dziesmu albūms O. Slišāna piemiņai “Rūtaļa” ar 12 dziesmām un dziesmu fonogrammām.

Bet visnozīmīgākais sniegums ir Guntras Kuzminas darbs ar bērniem un jauniešiem. Guntra ar savu radošumu, neizsīkstošā enerģiju, dzīvesprieku, mīlestība pret mūziku, dzimto Latgali un latgaliešu valodu saista, vieno un aizrauj bērnus un jauniešus.

Vistiešākais apliecinājums tam ir Rēzeknes novada vokālā studija “Skonai”, kuras mākslinieciskā vadītāja ir Guntra Kuzmina. Vokālā studija 2017.gada decembrī svinēja 5 gadu pastāvēšanas jubileju. Vokālajā studijā dzied 60 dalībnieki četrās dažāda vecuma grupās.