Ilmārs Mežs “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale”
Ilmārs Mežs “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale”
  • BOŅUKS 2017

Izdevumā „Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale” vēsturnieks, ģeogrāfs un demogrāfs Ilmārs Mežs ir sagatavojis gandrīz 4000 latgaliešu uzvārdu sarakstu, katram no tiem dodot izplatības raksturojumu, daudziem arī nozīmes skaidrojumu. Vēl gandrīz 1900 reti sastopamu uzvārdu ir tikai nosaukti pielikumā. Izdevuma sagatavošanai I. Mežs ir veltījis vairākus gadus, rūpīgi pētot Latvijas arhīvu materiālus. Tas ir līdz šim izdotais nozīmīgākais un apjomīgākais izdevums, pētījums par latgaliešu (Latgales latviešu) uzvārdiem. Grāmatā iekļauts ne tikai I. Meža ievadraksts, bet piedāvāta arī valodnieces A. Stafeckas uzvārdu materiāla lingvistiska analīze, ģeogrāfes O.Kovaļevskas izpētītais par uzvārdu saistību ar Latgales vietvārdiem, savukārt vēsturnieks M.Auns raksturojis uzvārdu piešķiršanas vēsturisko fonu Latgalē.

Grāmatai īpaši sagatavotas 10 uzvārdu izplatības kartes, kas sniedz ieskatu Latgales uzvārdu ģeogrāfijā un ļauj uzskatāmi noteikt iespējamās izcelsmes vietas un iezīmēt izplatības areālu. Divos pielikumos apkopoti Latgalē nelielā skaitā konstatētie uzvārdi un izplatītākie uzvārdi Latgales pagastos.

Šis ir monumentāls darbs ar visu latgaliešu uzvārdu apkopojumu vienā grāmatā, tas ir enciklopēdisks izdevums nākamajām paaudzēm.

Izdevējs: Latviešu valodas aģentūra