Koncertizruode rokstim i skaņai “Latgales gredzens”
Koncertizruode rokstim i skaņai “Latgales gredzens”
  • BOŅUKS 2017

2017. gada 22. aprīlī Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē notika Latvijas simtgades koncertcikla atklāšanas koncerts.

Tautas dziesma un Svētie Raksti, etnomūziķi un priesteri, dzīvās balsis un arhīvu ieraksti… latgaliešu gars, kas paslēpts cilvēkos, to pieredzē, dzīvesziņā.

Ejot gadsimtiem, Latgales unikālais kultūras mantojums joprojām uztur dzīvu vienu no tās fenomeniem – tradicionālo muzicēšanu un katoļu baznīcas tradīciju mijiedarbību un to saplūšanu vienotā mākslinieciskā veselumā. Skaņa kā sirdspuksts, kā latgaliešu vārda un dvēseles skaistums, godasajūtas un dievbijības raksts. Andrievs Jūrdžs: “Cilvēka sirds ir kā kokle ar divām stīgām, no vienas atskan prieki, no otras sāpju vaidi. Likteņa pirksti nerimst spēlēt – brīžiem kāzu dziesmas, brīžiem nemiera dziesmas.”