Latgolys vierteibu īkļaušona Namaterialuos kulturys montuojuma sarokstā
Latgolys vierteibu īkļaušona Namaterialuos kulturys montuojuma sarokstā
  • BOŅUKS 2017

2017. gada decembrī tika apstiprināts pirmais Nacionālais Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts, vairums tajā iekļauto vērtību nāk no Latgales. Sarakstā iekļauta psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē (iesniedzējs: Balvu novada pašvaldība); Dziedāšana ar pusbalsu (iesniedzējs: Balvu novada pašvaldība); Latgales mazo bundziņu – bubyna spēles tradīcija (iesniedzējs: biedrība “Skaņumāja”); Mirušo ofīcija (saļmu) izpildīšanas prakse Vaboles un Līksnas pagastos (iesniedzējs: Daugavpils novada pašvaldība).

Nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu veido elementi, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, un to iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība.

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu paredz izveidot 2016.gada nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Tas ir jauns, līdz šim nebijis regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi.

Latgales vērtību iekļaušana šajā sarakstā ir nozīmīgs solis ceļā uz Latgales tradicionālās kultūras vides saglabāšanu, tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm un latgaliskās kultūras popularizēšanā.