Ligija Purinaša ar dzejūlim
Ligija Purinaša ar dzejūlim
  • BOŅUKS 2017

Jaunā autore Ligija Purinaša ar saviem latgaliskajiem prozas un dzejas tekstiem  arvien redzamāk ienāk latgaliešu literatūras apritē.
2017. gadā Latvijas Akadēmiskā Organizācija Zviedrijā piešķīra Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrzinātnē par pētījumu “Čenču Jezupa romāna “Pīters Vylāns” poētika” (2017)”.