Raidejums “Cytaidi latviskais”
Raidejums “Cytaidi latviskais”

LTV pozitīvo stāstu Cytaidi latviskais septītās sezonas divu raidījumu kopsaucējs – Latvijas pierobeža, Latgales daudznacionālā vēsturiski diktētā vide divos ciemos Piedrujā un Vecslabadā, tāpēc šī gada raidījumiem dots apakšvirsraksts Kaimiņi.

Unikālus šos stāstus padara fakts, ka tie veidoti vispirms jau COVID-19 ēnā, kad aktuāli dažādi ierobežojumi un iedzīvotāji ir piesardzīgi , otrkārt tālab, ka konflikts ar Baltkrievijas Lukašenko režīmu tikai briest un pierobeža dzīvo vēl savu ikdienišķo dzīvi un treškārt tālab, ka iedzīvotāji, īpaši Piedrujā, ir ļoti piesardzīgi, jo viņu atmiņā apmēram divus gadus sens stāts, kad kādi mūsu kolēģi, veidojot stāstu par pierobežu un meklējot ekskluzīvus kadrus, aizskāruši vietējo ļaužu pašcieņu, tālab to atgūt mums nācās sarežģīti un mazpamazām.