Stanislavs Maļkevičs, kūka mebeļu ražuotuojs i restaurators
Stanislavs Maļkevičs, kūka mebeļu ražuotuojs i restaurators
  • BOŅUKS 2017

Staņislavs Maļkevičs  ikdienā ir koka mēbeļu ražotājs un restaurators. Dagdas novadā ir izveidojis savu uzņēmumu  SIA „Staisons”, nodarbina trīs strādniekus.  Viņš ar savu aktīvo ikdienas darbību dod nozīmīgu ieguldījumu Latgales kultūrvēsturiskās telpas attīstībā, jo Staņislavs restaurē baznīcu altārus, krustus un krucifiksus, veido suvenīrus, kas ir rotāti ar latgaliešu rakstu zīmēm, komunikācijā izmanto latgaliešu valodu. Sabiedrisks, aktīvs un patriotiski noskaņots jaunais uzņēmējs. Jāuzsver, ka viens no faktoriem, kāpēc Staņislavs esot uzsācis savu uzņēmējdarbību, esot bijis tas, ka nākotnē viņš varētu piedāvāt darbavietas citiem latgaliešiem – lai jaunieši nebrauktu prom, bet paliktu dzīvot un strādāt tepat.

Tā kā Staņislavs ir kaislīgs makšķernieks, viņš no ozolkoka sāka izgatavot zemledus makšķeres.  2017.gadā viņš savu hobiju pārvērta biznesā, īstenojot Leader projektu uzņēmējdarbības atbalstam. Piesaistīdams ES atbalstu un finanšu institūcijas „ALTUM” finansējumu, šovasar aprīkoja uzņēmumu ar Vācijā ražotām mūsdienīgām iekārtām. Projekta mērķis bija saglabāt un popularizēt Latgales kultūrvēsturisko mantojumu, izgatavojot koka makšķeres, kuras nākotnē varētu kļūt par Latvijas zīmolu. Ar koka makšķerēm savulaik makšķerējuši mūs senči, tā joprojām to dara Staņislava vectēvs, un šīs sentēvu tradīcijas jāceļ godā, pārliecināts ir jaunietis. Jaunais produkts jau ir kļuvis par īpašu Dagdas novada suvenīru, kā arī ir uzsākta tā realizācija Lietuvā uz Vikingu kuģa un notiek sarunas ar norvēģu sadarbības partneriem.

Lai ražošana būtu draudzīga cilvēkam un videi, uzņēmējs arī iegādājies granulu ražotāju, kas zāģu skaidas pārvērtīs ekoloģiskā kurināmajā, savukārt ar tām tiks apkurinātas ražošanas telpas. Uzņēmēja  zaļā domāšana ir viņa kā dabas drauga vizītkarte.

Staņislavs Maļkevičs ir jaunietis, kurš nebaidās censties un cīnīties par „vietu zem saules”, nepametot savu dzimto Dagdas novadu. Viņš ir amatnieks un īsts saimnieks, kas savā saimnieciskajā darbībā sniedz nozīmīgu ieguldījumu latgaliešu kultūras, dzīvesziņas, tradīciju un valodas attīstībā. Latgale ir viņa dzimtene, viņa mājas.