Daugovpiļs Vīneibys noma “Tradiceju sāta”
Daugovpiļs Vīneibys noma “Tradiceju sāta”

Kultūrtelpa “Tradīciju māja” Daugavpilī organizē dažādus pasākumus, kuros tiek popularizētas latgaliešu tradicionālā kultūra un nemateriālais kultūras mantojums: svin tradicionālos gadskārtas svētkus, rīko tradicionālo prasmju un amatu apmācību, instrumentu spēles apmācību, seminārus par latviešu tradicionālajiem svētkiem, godiem, spēlēm, rotaļām, dančiem, rīko izstādes. Pozitīvs piemērs pašvaldības un nevalstiskā sektora sadarbībai nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai.

Pašvaldības iestāde “Daugavpils Vienības nams” un biedrība “Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs”, kuras dibinatāji ir folkloras kopas “Svātra” dalībnieki ciešā sadarbībā ievieš un realizē dažadus projektus un pasākumus.