Latgaliskūs vierteibu īkļaušona Nacionalajā Namaterialuos kulturys montuojuma sarokstā
Latgaliskūs vierteibu īkļaušona Nacionalajā Namaterialuos kulturys montuojuma sarokstā
  • BOŅUKS 2017

2017. gada decembrī tika apstiprināts pirmais Nacionālais Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts, vairums tajā iekļauto vērtību nāk no Latgales. Sarakstā iekļauta psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē (iesniedzējs: Balvu novada pašvaldība); Dziedāšana ar pusbalsu (iesniedzējs: Balvu novada pašvaldība); Latgales mazo bundziņu – bubyna spēles tradīcija (iesniedzējs: biedrība “Skaņumāja”); Mirušo ofīcija (saļmu) izpildīšanas prakse Vaboles un Līksnas pagastos (iesniedzējs: Daugavpils novada pašvaldība).

Nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu veido elementi, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, un to iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība.

Latgales vērtību iekļaušana šajā sarakstā ir nozīmīgs solis ceļā uz Latgales tradicionālās kultūras vides saglabāšanu, tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm un latgaliskās kultūras popularizēšanā.