Nautrānu pogosta karte latgaliski
Nautrānu pogosta karte latgaliski

Nautrēnu pagasta vietvārdu karte latgaliešu valodā Rogovkas ciema centrā ir unikāls mutvārdu vēstures materiāls, kur iekļauti no paaudzes paaudzē nodoti un saglabāti aptuveni 920 mikrotoponīmi. Līdz šim tas ir vienīgais šāda veida materiāls visā Latvijā. Kartes izveide tika uzticēta Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartogrāfei Andrai Zubko – Melnei. Andras sirdslieta ir arī Nautrēnu pagasta novadpētniecība. Pēc viņas iniciatīvas karte tapa ļoti īpaša – ar apkopotiem un atliktiem ap 920 vietvārdiem, ko Andra ir vākusi piecpadsmit gadu garumā. Kā saka Andra: “Itys projekts ir kei liecīņs pādejā viļcīņa vagonā, partū ka vītejūs īdzeivuotuoju dzeraunēs palīk arviņ mozuok, kuo rezultatā bīži viņ puortrykst tūs nūdūšona nu paaudzis iz paaudzi.” Kartes izveides procesā tika apzināti daudzi nautrēnieši, kas varēja pastāstīt par pagasta vietvārdiem un to atrašanos dabā. Liels atspaids vietvārdu apzināšanā bija Ciprijana Pokrotnīka 1970. /71. gada burtnīcām ar Nautrēnu pagasta vietvārdu pierakstiem, ko Andrai nodeva Kristīne Pokratniece. Visus burtnīcās pierakstītos vietvārdus vēl nav izdevies atlikt kartē, tāpēc tā tiks papildināta ar jaunu informāciju. Nautrēnu sporta hallē – KN ir izvietota karte, kurā iedzīvotāji var veikt papildinājumus.